grand Mader

Świat jest ogrodem, ogród jest światem


13 Komentarzy

Przed egzaminami maturalnymi

Tuż przed maturą słychać szelest. Nie jest to jednak szelest kartek podręczników, to nadlatują żurawie z origami. zurawie1 To nie oznacza, że nasza maturzystka nie martwi się maturą. Ona znalazła sposób na skołatane nerwy. zurawie2 Szelest papieru, a potem ptasich skrzydeł je uspokaja. I, o dziwo, oglądane późnym wieczorem „Nad Niemnem”, bo jest takie pozytywne. zurawie3 Tak, jak życie św. Józefa z Cupertino, patrona zdających egzaminy zurawie4 Święty Józefie z Kupertynu, Przyjacielu studentów i Orędowniku zdających egzaminy, przychodzę, by błagać o Twoją pomoc w moich egzaminach. Ty wiesz, z Twego osobistego doświadczenia, jak wielki niepokój towarzyszy zaangażowaniu w egzaminy i jak łatwo popaść w niebezpieczeństwo zagubienia intelektualnego lub zniechęcenia. Ty, który byłeś wspierany cudownie przez Boga w studiach i w egzaminach, aby zostać dopuszczonym do święceń kapłańskich, wyproś u Pana światło dla mojego umysłu i siłę dla mojej woli. Ty, który w tak konkretny sposób doświadczyłeś matczynej pomocy Maryi, Matki Mądrości, proś Ją za mnie, żebym mógł przezwyciężyć szczęśliwie wszystkie trudności w najbliższych egzaminach. Łączę moją ufność w Twoją opiekę z mocnym postanowieniem, by żyć jak człowiek naprawdę wierzący. Amen. zurawie5