grand Mader

Świat jest ogrodem, ogród jest światem


Dodaj komentarz

Zapłakane

Dziwne dobro i rozsądne zło.

Dzisiejszy dzień był ponury i deszczowy. Mimozy stały smutne, jakby zapłakane. Pomyślałam, że może… i tak samo jest z ludźmi. I ja płaczę czasem łzami, które są tak naprawdę kroplami deszczu, bez którego, jak u mimozy, pąki kwiatów, pozostałyby tylko suchymi zakończeniami łodyżek…

lzy

Błogosławiony deszcz, błogosławione krople, błogosławione łzy… bez których mimoza by nie zakwitła.

Przypomniały mi się słowa Jana Pawła II powiedziane na Górze Błogosławieństw w 2000 roku

Jesteście bowiem świadomi, że w waszym wnętrzu i wszędzie wokół was rozbrzmiewa inny głos, zaprzeczający tamtemu. Ten głos mówi: «Błogosławieni są pyszni i gwałtowni, dążący do sukcesu za wszelką cenę, pozbawieni skrupułów, bezlitośni, nieuczciwi, którzy wszczynają wojny miast ustanawiać pokój i prześladują tych, którzy stają im na drodze». Ten głos wydaje się mieć rację w świecie, w którym gwałtowni często zwyciężają, a nieuczciwi zdają się odnosić sukces. «Tak – mówi głos zła – to oni wygrywają. To oni są szczęśliwi!»

Jezus przynosi zupełnie inne orędzie. Niedaleko stąd Jezus powołał swoich pierwszych uczniów, jak dzisiaj powołuje was. Jego powołanie zawsze zmuszało do dokonania wyboru między dwoma głosami, które nawet w tej chwili, na tym wzgórzu walczą o rząd waszych serc – wyboru między dobrem i złem, między życiem a śmiercią. Za którym głosem postanowią pójść młodzi dwudziestego pierwszego wieku? Zaufać Jezusowi znaczy uwierzyć wszystkiemu, co On mówi, choćby wydawało się to bardzo dziwne, i odrzucić namowy zła, choćby wydawały się rozsądne i pociągające.